Vizyon ve Amaç

Vizyon ve Amaç

ELSA’nın (The European Law Students’ Association) ulusal düzeyde temsil edildiği 40’tan fazla grubunda benimsediği felsefe;

Vizyon:

İnsanlık onuru ve kültürel farklılıklara saygı duyulan bir dünya.

Amaç:

Hukuk eğitimine katkıda bulunmak, karşılıklı anlayışı teşvik etmek ve hukuk öğrencileri ile genç avukatların sosyal sorumluluklarını geliştirmek.

İzlenen Yol:

Hukuk öğrencilerinin ve genç hukukçuların başka kültürleri ve hukuk sistemlerini bilimsel işbirliği ve sorgusal yaklaşım ile tanımalarını sağlamak; hukuk öğrencilerinin ve genç hukukçuların uluslararası ve mesleki vasıflarını arttırmak; hukuk öğrencilerini ve genç hukukçuları toplum yararına hareket etmeleri için cesaretlendirmek, olarak şekillenmiştir.

Bu doğrultuda ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği demokratik ve bağımsız nitelikte olup, akademik ve sosyal tüm etkinliklerini bu esaslar çerçevesinde yürütür. Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz. Derneğin amacı, genç hukukçuların Türk Hukuk Sistemi ve başta Kıt’a Avrupası ve Anglo-Sakson Hukuk Sistemleri olmak üzere, farklı hukuk sistemleri hakkında bilgilerini genişletmelerine ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, hukuk bilimi ve meslekî çalışma alanlarında işbirliği yoluyla genç hukukçular arasında karşılıklı anlayış, bilgi alışverişi ve kişisel temasların gelişmesini sağlamak ve desteklemektir. Bu doğrultuda Dernek, çağın gerektirdiği meslekî niteliklere sahip, güncel gelişme ve yenilikleri kavramış, yetenekli hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmayı temel hedef olarak saptamıştır.

ELSA’lı olmak

Üyelerin Kazanımları

Bir ELSA üyesi olarak, ELSA ile işbirliği içerisinde olan birçok kurum ve kuruluştan çeşitli şekillerde yararlanabilir; aşağıda yer alan imkan ve indirimleri değerlendirebilirsiniz.

Queen Mary Üniversitesi’nde Burs İmkanı

Catolica Global School of Law’da Burs İmkanı

Global School of Law’da Burs İmkanı

IE Law School’da Burs İmkanı

ALBA Graduate Business School’da Burs İmkanı

European Voice’ta İndirim İmkanı

The Economist’te İndirim İmkanı

Ayrıntılı bilgi için: http://elsa.org/membership/members-benefits/

 

ELSA’ya Katılın!

ELSA’lı olmak için birçok sebepten sadece 8 tanesi:

Yaklaşık 45.000 üyeden oluşan bir ağın parçası olun.

ELSA Grupları tarafından Avrupa’nın dört bir yanında düzenlenen seminer, konferans ve law schoollara katılarak akademik becerilerinizi geliştirin.

ELSA etkinlikleri aracılığı ile profesyonel dünya ile irtibat kurun ve ELSA Mezunları Ağı ile işbirliği sağlayın.

Farklı hukuk sistemlerini tanıyın.

Avrupa’nın dört bir yanından hukuk öğrencileri ile tanışarak onların kültürlerini yakından tanıma fırsatı kazanın.

Takım çalışması tecrübesi kazanın ve kişisel becerilerinizi geliştirin.

Sürekli aktif iletişim ve işbirliği içindeki 43 üye ülkede, hayat boyu devam edecek arkadaşlıklar edinin ve unutulmaz tecrübeler kazanın.

Bunların yanı sıra:

Stajyer Öğrenci Değişim Programımız aracılığı ile yurtdışında önemli hukuk büroları, hukuk alanında çalışan kurum ve kuruluşlarda staj yapma fırsatı yakalayın.

Delegasyonlar ve Uluslararası Kurum Ziyaretleri ile dünyanın önde gelen uluslararası organizasyon, kurum ve kuruluşlarında ELSA temsilcisi olarak oturumlara katılın; buraların iç işleyişlerine dair yakından bilgi edinin.

Yıl içinde birkaç defa düzenlediğimiz “Lawyers @ Work” etkinliği ile, ülkemizin önde gelen hukuk bürolarını, çeşitli kurum ve kuruluşların hukuki departmanlarını yakından inceleme fırsatı yakalayın.

Alumni

ELS – the ELSA Lawyers Society, ELSA’nın uluslararası alumni derneğidir. ELS, ELSA’da daha önce görev almış fakat ELSA’da üyeleği sona ermiş olan, 35 yaşın üzerindeki hukukçular için kurulmuştur. Buna göre, ELSA’yı desteklemiş ve desteklemeye devam etmekte olan hukukçuların bir araya getirilerek bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması amaçlanmıştır. ELS üyeliği, tüm ELSA üyelerine tanınan bir fırsat olarak, derneğin gerek etkinlik kapsamında, gerekse maddi açıdan desteklenmesini sağlamaktadır.

ELSA’nın Yapısı

Başkan

Faaliyet alanı BEE’dir. (Board Management, External Relations and Expansion)

Başkan, yönetim kurulunun faaliyetlerini koordine ederek derneğin en verimli şekilde çalışmasını amaçlamaktadır. Böylelikle, hem lokal grupların, hem de genel merkezin idaresini sağlamaktadır.

Dış İlişkiler ve Genişleme alanlarında; özellikle de derneği destekleyenlerle ve derneğin ortaklarıyla yeni dış ilişkilerin kurulması, bunların muhafaza edilmesi ve yürütülmesi de başkanın görevlerindendir. Başkan aynı zamanda bu oluşumu dışarıda temsil ederek ELSA’yı kamuoyuna tanıtan kişidir.

Genel Sekreter

Faaliyet alanı IM’dir. (Internal Management)

Başkanın daha çok dış ilişkilerde temsilci olarak yer aldığı dernek düzeninde, genel sekreterin görev alanı kurum içi yönetimdir. Kurumsal yönetimden kastedilen, dernek ve üyeler arasındaki bağın oluşturulması, dernekler hukuku kapsamında derneğin idari faaliyetinin yürütülmesi, genel merkez yönetim kurulu ile şubeler arasındaki iletişimin sağlanarak ELSA Türkiye içerisinde işlevsel bir ağın kurulmasıdır.

Sayman

Faaliyet alanı FM’dir. (Financial Management)

Sayman, finansal yönetim başlığı altında derneğin bütün ödeme ve defter tutma işlerinden sorumlu olarak derneğin muhasebe yönetimini elinde tutmaktadır. Buna göre, derneğin sene içindeki faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde bütçeyi kontrol ederek, iç düzeni bir arada tutmayı amaçlamaktadır.

Tanıtım

Faaliyet alanı Marketing’dir.

Tanıtım’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı, derneğin özellikle ELSA’lı olmayanlarla iletişimini sağlamada en önemli bağlayıcı noktadır. Derneğin dönem içerisindeki etkinliklerinin yanında, derneğin vizyonu ve misyonunun, faaliyet alanları ile birlikte tanıtımını sağlamakla görevlidir. Dolayısıyla tanıtım, çoğunlukla algılandığı gibi materyal tasarımından ibaret olmayıp, ELSA’nın üyelerle bağlantısını sağlama ve kuvvetlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Dergi basımı, tanıtım filmi hazırlanması, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarla etkinliğin sağlanması, afişler ile tanıtıma destek verilmesi de sorumluluk alanını oluşturmaktadır.

Akademik Aktiviteler

Faaliyet alanı AA’dır. (Academic Activities)

Akademik Aktiviteler’den Sorumlu Başkan Yardımcısı’nın görev alanı, üyelerin öğrenim ve mesleki yaşamını destekleyici nitelikte Makale Yarışmaları, Lawyers at Work, Araştırma Grupları (Legal Research Group ), Kurgusal Duruşma Yarışmaları gibi organizasyonlar düzenlemek ve bu sıradaki işleyişi sağlamaktan oluşmaktadır.

Seminer ve Konferanslar

Faaliyet alanı S&C’dir. (Seminars and Conferences)

Seminer ve Konferanslar’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı, akademik ve mesleki açıdan güncel ve gelişmekte olan konular hakkında seminer ve konferans düzenlemenin yanında; söz konusu alanın etkinlikleri arasında yer alan Hukuk Okulları (ELSA Law Schools), Çalışma Ziyaretleri (Study Visits), Kurumsal Ziyaretler (Instutional Visits) ve ELSA Day gibi organizasyonları yürütmekle de görevlidir.

Stajyer Öğrenci Değişim Programı

Faaliyet alanı STEP’tir. (Student Trainee Exchange Programme)

Program, öğrenci ve genç hukukçulara Avrupa’nın 42 ülkesinde hukuk büroları, ilgili kurum ve kuruluşlarda kısa ve uzun dönemli olmak üzere staj imkânları sunmaktadır. Böylece faaliyet alanı, hem kendi ülkesine staj için gelen, hem de kendi ülkesinden yurtdışına giden bir öğrencinin staj hareketlerini kapsamaktadır. Stajyer Öğrenci Değişim Programı’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı ise, STEP işverenleri ile idari ilişkileri yürüterek, staj olanağı sağlamakla görevlidir.