Üyelik Başvurusu

 

ELSA’ya nasıl katılırım?

 

Üyelik için:

 

1-Üye olmak istediğiniz şubeden edineceğiniz başvuru formunu doldurarak;
2-İki adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-Hukuk Fakültesi öğrencisi veya hukuk fakültesi mezunu olunduğunuza dair belge,
4-Üç adet renkli vesikalık fotoğraf,

5-Üyelik aidatı olan 50 Türk Lirasını ilgili banka hesabına yatırdığınıza dair dekont veya makbuz
ile birlikte ilgili şube yönetim kuruluna iletebilirsiniz.

BU BAŞVURU FORMUNU ÜYE OLMAK İSTEDİĞİNİZ ŞUBEDE GÖREVLİ GENEL SEKRETERDEN EDİNMENİZ GEREKMEKTEDİR. YEREL GRUPLARIN BAŞVURU FORMLARI FARKLILIK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

 

Tüm belgeler eksiksiz bir biçimde hazırlanıp ilgili şubenin yetkili yönetim kuruluna ulaştırılmalıdır.

Detaylı bilgi için:

ELSA Ankara/Genel Sekreter: secgen.ankara@tr.elsa.org
ELSA İstanbul/Genel Sekreter: secgen.istanbul@tr.elsa.org
ELSA İzmir/Genel Sekreter: secgen.izmir@tr.elsa.org