ELSA Türkiye Genel Merkez Yönetim Kurulu


Başkan

Umut Bakanoğulları
president@elsaturkey.org

Genel Sekreter
Ömer Bulgak
secgen@elsaturkey.org

Sayman
Laçin Özer
treasurer@elsaturkey.org

Tanıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Canberk Beker
vpmarketing@elsaturkey.org

Akademik Aktivitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Deniz Yazgan
vpaa@elsaturkey.org

Seminer ve Konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Mehmet Can Avcı
vpsc@elsaturkey.org

STEP’ten Sorumlu Başkan Yardımcısı
Barlascan Alphan                                                

vpstep@elsaturkey.org