KDY = Kurgusal Duruşma Yarışmaları

KURGUSAL DURUŞMA (MOOT COURT) NEDİR?

Moot-Court” terimi İngilizceden gelmektedir. Moot, “tartışılacak bir konu” ya da “bir şeyi tartışmaya açmak” demektir. “Moot – Court” terimi ise “varsayıma dayanan oturum/duruşma” olarak tanımlanabilir. Moot-Court Yarışması hukuk öğrencilerinin bir davayı (olayı) gerçek hayattaki gibi görüşmeleridir. Öğrenciler bu davaya bağlı olarak savcı, avukat, nadiren de yargıç rolünü oynarlar. Yarışan tüm öğrenciler, dosyaları hazırlarken (örneğin iddianameyi) ve duruşma esnasında pozitif hukuka bağlı kalmak zorundadırlar.

Moot-Court Yarışması fikri Anglo-Sakson hukuk geleneğinden doğmuştur. Yarışmanın aslı, bu yarışmaların yasal eğitimin bir parçası olarak düzenlendiği Amerikan üniversitelerine dayanır. Günümüzde birçok ülke, Amerikan hukuk eğitiminin resmi bir parçası olan Moot-Court Yarışmaları’nı, kendi eğitim sistemlerine adapte etmiştir. ABD’de bazı üniversitelerin özel duruşma salonları vardır. Bu salonlarda düzenlenen Moot-Court yarışmaları ile hukuk öğrencileri okulu bitirince karşılaşacakları hayata hazırlanmaktadırlar. Geleneksel Amerikan Moot-Court Yarışması’ndan ayrı olarak Avrupa ve Amerika kaynaklı bazı uluslararası Moot-Court yarışmaları da bulunmaktadır. Bu uluslararası yarışmalar “Moot-Court” fikrini Avrupa’ya ve Kıta Avrupası Hukuk Sistemi’ne taşımışlardır.