International Focus Programme

International Focus Programme’ın amacı belirli bir tema belirleyerek tüm ELSA Ağı’nı o konu üstünde yoğunlaştırmaktır. Tema genelde Avrupa’da veya dünyada süregelen “güncel bir hukuki konu” olup ELSA üyelerinin güncel hukuki olayların toplum ve uluslararası alandaki etkilerini takip edebilmesi arzu edilmektedir.

Daha fazlası için, elsa.org/students/other-activites adresini ziyaret edebilirsiniz.