Instutional Visits (Kurum Ziyaretleri)

Instutional Visits; hükümet kuruluşları, hükümetdışı kuruluşlar (NGO), özel kurumlar, üniversiteler veya diğer yükseköğrenim kurumları’na gezi şeklinde düzenlenir.

Bu geziler; lokal düzeyde olabileceği gibi ulusal ve uluslararası alanda da olabilir. Kısacası, Instutional Visits, ELSA çalışanları tarafından düzenlenip ELSA üyelerine farklı kurumların işleyişlerine dair birinci elden bilgi vermeyi amaçlayan gezilerdir.