ELSA Türkiye Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması

ORD. PROF. DR. HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU

“ELSA Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU Kurgusal Duruşma Yarışması” uluslararası alanda pek çok örneği bulunan bir Moot Court yarışması olarak 13 kez düzenlenmiştir. Şu anda Kurgusal Duruşma Yarışmalarımız ELSA Ankara ve ELSA İstanbul şubelerimizce düzenlenmektedir.

KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI (KDY) NASIL DOĞDU?

NASIL GELİŞTİ?

1999 yılına kadar uluslararası yarışmalar için yapılan elemeler haricinde ülkemizde, Moot-Court Yarışmaları düzenlenmemişti. Uluslararası yarışmaların tamamının İngilizce olması dolayısıyla hukuk bilgisi çok iyi ancak yabancı dili böyle bir yarışmaya katılmaya yeterli olmayan hukuk öğrencileri, kendilerini gösterememekte ve de gelecekleri için oldukça faydalı, önemli bir fırsatı kaçırmaktadırlar. Almanya gibi Avrupa’da pek çok ülke, anadilinde Moot-Court yarışmaları düzenlemektedirler. Bunlar genellikle ELSA tarafından düzenlenmektedir.

ELSA Ankara Şubesi, 1999 yılında bir Moot-Court Direktörlüğü kurmuş ve böyle bir yarışma düzenlemek için çalışmalara başlamıştır. 2001 yılında Ankara’da yapılacak olan yarışmanın, kuralları ve altyapısı hazırlanmıştır.

2000-2001 Çalışma Döneminde ELSA Ankara Şubesi, Türkiye’de bir ilke imza atmış ve Ankara Barosu’nun katkılarıyla “Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU Kurgusal Duruşma Yarışması“nı düzenlemiştir. Bu yarışma, Türkiye’de düzenlenen ilk Türkçe Moot-Court, yeni adıyla Kurgusal Duruşma Yarışması’dır. Bu yarışma ilk kez düzenlendiğinden pilot bölge uygulamasına gidilmiş ve yarışmaya sadece Ankara ilindeki hukuk fakültelerinin takımları; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dahil edilmiştir. 7-8 Nisan 2001 tarihlerinde Ankara Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen yarışmada Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı galip gelmiş; Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı ikinci olmuştur.

2001-2002 Çalışma Döneminde, ELSA Şubeleri olan şehirlerimizdeki hukuk fakültelerinin katılımıyla “Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU Kurgusal Duruşma Yarışması”nın ikincisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımlarının katılımıyla ELSA Türkiye Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Yarışmanın sözlü final aşaması 27-28 Nisan 2002 tarihlerinde Ankara Adliyesi Konferans Salonu’nda yapılmıştır. Pilot bölge uygulamasının büyük faydaları görülmüş ve yarışmanın kuralları ilk yılın deneyimleriyle yeniden oluşturulmuştur. Yarışmanın olayı “Banka ve Ticaret Hukuku”na ilişkin olup ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali ERTEN tarafından hazırlanmıştır. Yarışmada İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı birinci, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı ikinci olmuştur.

2002-2003 döneminde “Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU Kurgusal Duruşma Yarışması”nın üçüncüsü gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde, Türkiye’deki tüm hukuk fakültelerinin katılması hedeflenmiş; yarışmaya Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi katılmıştır. Yarışmanın olayı Rekabet Kurumu Eski Baş Hukuk Müşaviri, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman B. GÜRZUMAR tarafından hazırlanmıştır. Yarışmaya katılan takımların sayıca fazla olması nedeniyle ve kurallar gereği yalnızca 8 takım sözlü aşamada yarışacağından, yazılı aşama sonunda ön eleme yapılmış ve 8 takım 19-20 Nisan 2003 tarihlerinde Ankara Adliyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sözlü aşamalara katılmıştır.Yarışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. olmuştur.

2003-2004 Çalışma Döneminde “Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU Kurgusal Duruşma Yarışması”nın dördüncüsü gerçekleştirilmiştir. Önceki yılda olduğu gibi Türkiye’deki tüm hukuk fakültelerinin katılması hedeflenmiş ve yarışmaya, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi hukuk fakülteleri katılmıştır. Kurallar gereği yalnızca 8 takım sözlü aşamada yarışacağından; yazılı aşama sonunda ön eleme yapılmış, ön elemeyi geçen 8 takım 24-25 Nisan 2004 tarihlerinde Ankara Adliyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sözlü aşamalara katılmıştır. Yarışmanın olayı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail KIRCA tarafından hazırlanmıştır. Yarışmada Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı birinci, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı ikinci, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı üçüncü olmuştur.

2004-2005 Çalışma Döneminde Velidedeoğlu Ailesi’nin katkılarıyla beşincisi düzenlenen Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması, 16 – 17 Nisan 2005 tarihlerinde Ankara Adliyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Yarışmamıza Türkiye genelinde 10 hukuk fakültesi başvurmuş; 8 takım dosya teslim etmiştir. Bundan dolayı yazılı eleme aşaması gerçekleştirilmeyen bu yılki yarışmaya katılan üniversiteler; Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’dir. Dava konusu olay, İstanbul Barosu Avukatlarından Av. Tolga İŞMEN (LL.M) tarafında hazırlanmış olup, GSM Mobil Telekomünikasyon Lisansı, ‘Joint-Venture’ Uyuşmazlıkları, Grup Şirketleri ve Bankalar ile Telekomünikasyon Kurumu, BDDK ve TMSF işlemlerini içermektedir. Yapılan karşılaşmalar sonucu birinci Galatasaray Üniversitesi, ikinci Çankaya Üniversitesi ve üçüncü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımları olmuştur.

2006-2007 döneminde ise finalde Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi karşılaşmış ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı 1. olmuştur.