ELSA Negotiation Competition (ENC)

The ELSA Negotiation Competition iki taraf arasında süregelen bir uzlaşman sürecinin simulasyonudur. Bu amaç doğrultusunda; iki hukuk öğrencisi ve iki genç hukukçudan oluşan iki takım müvekkillerini temsil ederek bir uyuşmazlık üstünde uzlaşma sağlamaya uğraşır. Bu simulasyonlar üç yargıç tarafından gözlemlenir ve değerlendirilir. The ELSA Negotiation Competition’ın amacı katılımcılara pratik eğitim sağlamaktır.