ELSA Türkiye(ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği) Genel Merkez Yönetim KuruluYönetim Kurulu Başkanı

Murat Alper ÖZKAN
president@tr.elsa.org

 

Genel Sekreter

Umut ALBAYRAK
secgen@tr.elsa.org

 

Sayman

İlker Fatih GÜLER
treasurer@tr.elsa.org


Tanıtımdan Sorumlu Bşk. Yard.

Arsal REHBER
marketing@tr.elsa.org


Akademik Aktivitelerden Sorumlu Bşk. Yard.

Mustafa Sinan Gürbüz
academicactivities@tr.elsa.org


Seminer ve Konferanslardan Sorumlu Bşk. Yard.

İlke YILMAZ
seminarsconferences@tr.elsa.org


Stajyer Öğrenci Değişim Programından
Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ezgi CANKURTARAN
step@tr.elsa.org