ELSA Türkiye Genel Merkez Yönetim KuruluBaşkan

Cansu Doğan
president@tr.elsa.org

 

 

Genel Sekreter
Umut Albayrak
secgen@tr.elsa.org

 

Sayman
Murat Alper Özkan
treasurer@tr.elsa.org

Tanıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı
İrem Özener
marketing@tr.elsa.org

Akademik Aktivitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
İbrahim Enes Altan
academicactivities@tr.elsa.org

Seminer ve Konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Pınar Noberi
seminarsconferences@tr.elsa.org

STEP’ten Sorumlu Başkan Yardımcısı
Emel Özaltun                                         

step@tr.elsa.org